Nieuws

 • Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep 24 november 2014

  Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken.

 • Burgemeester onthult plaquette freule Van Dorth 21 november 2014

  21 november 2014
  Burgemeester Thijs van Beem onthulde vanmiddag in de Poppersteeg een plaquette ter nagedachtenis aan de Freule Judith van Dorth.

 • Opnieuw vervoersverbod pluimvee en ander gevogelte ingesteld 21 november 2014

  In Ter Aar (Zuid-Holland) is bij een pluimveebedrijf vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Het bedrijf wordt onmiddellijk geruimd. Vandaag is ook in Kamperveen (Overijssel) bij een pluimveebedrijf met in totaal rond 10.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld.

 • Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen 20 november 2014

  Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven.

 • Keukentafelgesprekken voor inwoners met begeleiding en/of dagbesteding 20 november 2014

  De gemeente Winterswijk wil haar inwoners met een hulpvraag maatwerk bieden. Daarom gaan wij met inwoners die nu begeleiding en/of dagbesteding ontvangen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een keukentafelgesprek voeren om hun situatie in beeld te brengen. Samen kijken wij in dit gesprek naar de wensen, behoeften en mogelijkheden.

 • Raad besluit over herinvoering burgercheques 21 november 2014

  De gemeenteraad van Winterswijk neemt in de vergadering van donderdag 27 november 2014 een besluit over de herinvoering van de burgercheque.

 • Vacature concerncontroller 12 november 2014

  Wij zoeken een Concerncontroller (28-36 uur, m/v);
  tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast