Iemand anders voor u laten stemmen

Iemand machtigen | Intrekken machtiging

Bent u op woensdag 15 maart 2017 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen? Machtig dan een andere kiezer. Dan kunt u een ander voor u laten stemmen. Dit wordt een volmacht genoemd.

Een kiezer uit de gemeente Winterswijk machtigen (onderhandse volmacht)

U machtigt eenvoudig iemand anders uit uw gemeente om voor u te stemmen. Vul daarvoor het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.

Let op: Uw identiteitsbewijs mag niet vóór 16 maart 2012 zijn verlopen.

 

Een kiezer uit een andere gemeente in Nederland machtigen (schriftelijke volmacht)

U mag een kiezer uit een andere gemeente in Nederland machtigen. Vul daarvoor het aanvraagformulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen' in. U kunt dit formulier via e-mail opvragen bij de gemeente.

Dit formulier moet door uzelf én de gemachtigde worden ondertekend. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar de gemeente waar u op 30 januari 2017 stond ingeschreven. Is dat de gemeente Winterswijk dan kunt u uw verzoek sturen naar:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Het formulier moet op 10 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn.

 

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat de volmachtgever zijn stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.