Legitimeren

Identiteitsbewijs | Verloren of gestolen.

Wilt u stemmen, dan moet u zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen maximaal 5 jaar zijn verlopen. Dat betekent dat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat "geldig tot 16 maart 2012" of elke datum daarna.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Dan kunt u een verklaring van vermissing bij de gemeente laten opmaken. Deze neemt u samen met een document waar uw naam en foto op staan, bijvoorbeeld OV-abonnement of een bibliotheekpas, mee naar het stembureau.
Bij diefstal, zakkenrollerij, een overval en andere misdrijven is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Om te stemmen neemt u het proces-verbaal samen met een document waarop uw naam en foto staan mee naar het stembureau.

Geen identiteitsbewijs?

Als u geen identiteitsbewijs hebt, kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een ander voor u te laten stemmen. Vul daarvoor het aanvraagformulier Verzoek om bij volmacht te stemmen in. U kunt dit formulier via e-mail opvragen bij de gemeente.

Dit formulier moet door uzelf én de gemachtigde worden ondertekend. U kunt het ingevulde formulier opsturen naar de gemeente waar u op 30 januari 2017 stond ingeschreven. Is dat de gemeente Winterswijk dan kunt u uw verzoek sturen naar:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Het formulier moet op 10 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn.

Meer informatie

Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie over legitimeren.