Stemmen bij verblijf in buitenland

Inschrijving in Nederland | Wonen in buitenland | Verblijf in buitenland

Inschrijving in Nederland

Heeft u in Nederland gewoond? En heeft u uw verhuizing naar het buitenland doorgegeven aan de gemeente waar u als laatste woonde? Dan bent u niet meer ingeschreven in Nederland. Weet u niet meer of u uw verhuizing heeft doorgegeven? Neem dan contact op met de gemeente in Nederland waar u als laatste woonde, voordat u naar het buitenland verhuisde. Of kijk het zelf na op de website MijnOverheid met uw DigiD.

Wonen in het buitenland

Staat u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Vanaf 6 maanden voor de dag van de verkiezing kunt u een registratieverzoek indienen. Via de website van de gemeente Den Haag kunt u zich registeren via het formulier 'Kiezers buiten Nederland: registratie verkiezingen 2017' en de volledige informatie nalezen. Zorg dat de gemeente Den Haag dit formulier uiterlijk op 1 februari 2017 van u ontvangt. Na de registratie kunt u uw stem uitbrengen. Dat kan op verschillende manieren: door uw stem per post te versturen, door iemand anders voor u te laten stemmen, of door zelf in Nederland naar een stembureau te gaan.

Verbljf in buitenland tijdens verkiezingen bijvoorbeeld werk, studie of vakantie

Als u op 15 maart 2017 in het buitenland bent vanwege bijvoorbeeld werk, studie of vakantie, dan kunt stemmen door iemand anders een schriftelijke of een onderhandse volmacht te geven. Of u kunt zelf stemmen per brief. Om per brief te stemmen, moet u met het formulier 'Verzoek om per brief te stemmen' een verzoek indienen bij de gemeente Winterswijk. Uitgebreidere informatie kunt u vinden via de website van de gemeente Den Haag. Tot uiterlijk 15 februari 2017 kunt u dit formulier bij de gemeente Winterswijk inleveren.