Stempas

Geen stempas ontvangen | Stempas kwijt | Aanvragen vervangende stempas | Stemmen na verhuizing

Wanneer ontvangt u uw stempas?

De stempas wordt per post bij u bezorgd op 16 februari 2017.
De kandidatenlijsten worden op 2 maart 2017 bezorgd.

 

Heeft u ten onrechte geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt?

Dan kunt u bij de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2017) stond ingeschreven een nieuwe stempas aanvragen.U kunt het verzoek zowel persoonlijk aan de balie, digitaal of schriftelijk indienen.

Aanvraag aan de balie

Bij de aanvraag aan de balie van het gemeentekantoor moet u uw legitimatiebewijs meenemen. Een mondeling verzoek (aan de balie van het gemeentekantoor) kan tot en met 14 maart 2017 tot 12.00 uur worden ingediend.

Digitale aanvraag

Vul de Aanvraag voor een kiezerspas of vervangende stempas in.

Dit formulier moet op 10 maart 2017 bij de gemeente waar u op 30 januari 2017 stond ingeschreven binnen zijn.

Schriftelijke aanvraag

U kunt het formulier Aanvraag voor een kiezerspas of nieuwe stempas via e-mail opvragen bij de gemeente.

U kunt het ingevulde formulier vervolgens opsturen naar de gemeente waar u op 30 januari 2017 stond ingeschreven. Is dat de gemeente Winterswijk dan kunt u uw verzoek sturen naar:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Het formulier moet op 10 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn.

 

Stempas op de dag van de verkiezingen

U kunt niet meer stemmen. Een vervangende stempas kan tot één dag voor de verkiezingsdag tot 12.00 uur aangevraagd worden.

 

Verhuizen

Als u bent verhuisd en dit voor 30 januari 2017 hebt doorgegeven aan de gemeente Winterswijk, dan ontvangt u in onze gemeente uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen op uw nieuwe adres. Na deze datum ontvangt u uw stempas op uw oude adres. Is dit buiten Winterswijk en wilt u wel in de gemeente Winterswijk stemmen? Dan kunt u in uw vorige woongemeente een kiezerspas aanvragen.