Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Directie

Gemeentesecretaris

De heer J.P.M. (Hans) Scheinck leidt als algemeen directeur de ambtelijke organisatie. De algemeen directeur en de vijf managers  vormen samen het managementteam. Dit hele team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie.

 

Directiestaf

Bestuursadviseur: mevrouw drs. M. (Marry) Keur
Concerncontroller: mevrouw drs. A.C. (Angela) Dovermann

De bestuursadviseur ondersteunt de besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders door de kwaliteit van de adviezen te bewaken, de besluitvorming vast te leggen en te zorgen voor de terugkoppeling aan de beleidsmedewerkers. Daarnaast zorgt de bestuursadviseur voor adviezen in het kader van de regio Achterhoek en de Euregio. De bestuursadviseur is dus de rechterhand van de algemeen directeur/gemeentesecretaris in de ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming in de gemeente.

 

De concerncontroller bewaakt o.a. de voortgang en de inhoudelijk-beleidsmatige kwaliteit van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Ze adviseert over het financiële beleid van de gemeente en stelt de gemeentebegroting, de tussenrapportages, de jaarrekening en het jaarverslag op.


Uitgelicht

Deze website gebruikt cookies


Zoeken