Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Wonen en leven

Wonen en leven

 • Over Winterswijk

  De gemeente Winterswijk, met een kleine 30.000 inwoners, ligt in het uiterste oosten van de Gelderse Achterhoek en grenst met drie kanten aan Duitsland. De gemeente heeft een groot landschappelijk buitengebied. Daarin liggen acht fraaie buurtschappen en een kerkdorp die allemaal tot de gemeente Winterswijk behoren. Met de klok mee onderscheiden we achtereenvolgens: het kerkdorp Meddo, de buurtschappen Huppel, Henxel, Ratum, Brinkheurne, Kotten, Woold, Miste en Corle. Al deze buurtschappen en het kerkdorp samen tellen ongeveer 5500 inwoners.

 • Wonen

 • Bouwen

  Hier vindt u informatie over omgevingsvergunningen en duurzaam bouwen.

 • Landschap

  Het Winterswijkse landschap heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot vroeg in de Middeleeuwen. Winterswijk en haar buurtschappen zijn niet toevallig ontstaan in dit gebied. De bodemopbouw is heel gevarieerd en wordt geologisch gezien als het rijkste stukje Nederland.

 • Milieu en leefomgeving

 • Ruimtelijke ordening

  Op dit deel van de website treft u allerlei ruimtelijke plannen aan. Bestemmingsplannen zijn daarvan de belangrijkste, maar u kunt hier ook informatie over ruimtelijk beleid, bestemmingsplanschade, structuurvisies en sommige omgevingsvergunningen vinden.
  Met ingang van 1 januari 2010 worden bestemmingsplannen in digitale vorm vastgesteld. De Winterswijkse ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, structuurplannen en dergelijke), die sedertdien door de gemeente in procedure zijn gebracht en vastgesteld, kunt u raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Een instructiefilmpje op deze site maakt u wegwijs in de werking ervan.
  Oudere, niet digitale bestemmingsplannen, bieden wij in pdf-vorm aan. De gemeente werkt momenteel aan de herziening van deze plannen zodat na verloop van tijd alle ruimtelijke plannen in digitale vorm kunnen worden ingezien.

 • Veiligheid en handhaving

 • Gemeentelijke belastingen


Uitgelicht

Deze website gebruikt cookies


Zoeken