Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Reclamebelasting

Onder de naam reclamebelasting heffen we als gemeente een belasting voor aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg (artikel 227 Gemeentewet). Bij openbare aankondigingen valt onder meer te denken aan een reclameborden, lichtreclames, reclamezuilen of uithangborden.

 

Met ingang van 1 januari 2010 hebben we als gemeente de reclamebelasting ingevoerd op verzoek van de ondernemers in het centrum. De opbrengsten van de reclamebelasting komen ook ten goede aan de ondernemers in het centrum. De bedoeling van de reclamebelasting is om met deze opbrengsten het centrum van Winterswijk te versterken en te verbeteren, waarbij de ondernemers gestimuleerd worden zelf met initiatieven te komen.

 

De opbrengsten van de reclamebelasting worden, na aftrek van de door de gemeente gemaakte kosten, gestort in een ondernemersfonds dat beheerd wordt door een Stichting (Stichting Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk). Bij deze Stichting kunnen de ondernemers plannen indienen. De plannen worden, bij goedkeuring, gefinancierd uit het ondernemersfonds. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de sinterklaasintocht of kerstverlichting. Ieder jaar wordt een activiteitenplan en begroting vast­­gesteld. Op basis hiervan worden de activiteiten gefinancierd.

Tarief 2014

Voor 2014 is het tarief per onroerende zaak waar een openbare aankondiging wordt aangetroffen, vastgesteld op € 540,00.


Uitgelicht

Deze website gebruikt cookies


Zoeken