Kennisgeving voornemen tot verkoop gemeentegrond aan Liander N.V. ten behoeve van het realiseren van een opstal (trafo).

  • Piersonstraat - het betreft de verkoop van 30 m2 van het perceel kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie M, nummer 1499 (gedeelte).
  • Sieverdinkweg - het betreft de verkoop van 26 m2 van het perceel kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie D, nummer 7367 (gedeelte).
  • Golsweg - het betreft de verkoop van 22 m2 van het perceel kadastraal bekend als gemeente Winterwijk, sectie H, nummer 11189 (gedeelte).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk geeft hierbij kennis van haar voornemen tot verkoop van bovenstaande (delen van) percelen.

Motivatie

De koper is netbeheerder in de gemeente Winterswijk. Het huidige netwerk behoeft aanpassingen en hiermee samenhangend is de realisatie van een aantal nieuwe opstallen (trafo’s) noodzakelijk.  Alleen voornoemde koper is in staat betreffende werkzaamheden te realiseren.

Gelet op het voorgaande is de Gemeente Winterswijk van oordeel dat koper kan worden aangemerkt als enige gegadigde. Een selectieprocedure is om die reden niet aan de orde.

Bezwaar

Mocht u zich niet kunnen verenigingen met de voorgenomen verkoop dan dient u dit uiterlijk 14 november 2023 (28 kalenderdagen na deze publicatie) kenbaar te maken. Dit kan door een mail te sturen naar vastgoed@winterswijk.nl of het versturen van een brief naar de gemeente Winterswijk o.v.v. verkoop grond Liander (zaaknummer 2220143) .