Burgemeester

  • Burgemeester

    De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast heeft de burgemeester een eigenstandige, in de wet verankerde positie o.a. op het gebied van de openbare orde en veiligheid. De burgemeester moet bovendien toezien op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van gemeentelijk beleid en een goede afstemming tussen degenen die bij het beleid zijn betrokken.

  • Jubilea

    Binnen de gemeente Winterswijk vieren burgers jaarlijks honderden jubilea. Bij een deel daarvan heeft de gemeente een bescheiden rol, bij een deel ook de koning en de Commissaris van de koning. Het gaat hier om huwelijksjubilea en bijzondere verjaardagen (honderd jaar).

  • Koninklijke Onderscheidingen

    Kent u iemand die een lintje verdient? Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Misschien komen deze mensen wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding of een gemeentelijke erepenning, maar dan moeten ze wel eerst worden voorgesteld.

Uitgelicht