Burgemeester

De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast heeft de burgemeester een eigenstandige, in de wet verankerde positie o.a. op het gebied van de openbare orde en veiligheid. De burgemeester moet bovendien toezien op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van gemeentelijk beleid en een goede afstemming tussen degenen die bij het beleid zijn betrokken.

De burgemeester wordt voor een periode van 6 jaar (her)benoemd door de Kroon (regering en staatshoofd). De gemeenteraad doet ter zake van een (her)benoeming van de burgemeester vooraf een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook het ontslag van een burgemeester geschiedt door de Kroon.

Burgemeester Joris Bengevoord

De heer B.J.J. (Joris) Bengevoord is bij Koninklijk Besluit van 14 maart 2017 benoemd als burgemeester van de gemeente Winterswijk. De benoeming gaat in per 21 april 2017.

Installatie op 21 april 2017
Tijdens een buitengewone openbare vergadering van de gemeenteraad op vrijdag 21 april 2017 wordt de heer Joris Bengevoord geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Winterswijk. De heer Bengevoord legt daartoe de eed af in handen van de commissaris van de Koning, de heer C.G.A. Cornielje.

Deze installatievergadering vindt plaats in theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. Vanaf 14.30 uur is de ontvangst. De vergadering begint om 15.00 uur en is omstreeks 16.00 uur afgerond. Aansluitend is er gelegenheid de heer Bengevoord en zijn partner persoonlijk te begroeten. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar griffie@winterswijk.nl. Vermeld in dit bericht met hoeveel personen u komt. Wilt u burgemeester Bengevoord toespreken dan vragen wij u dit vooraf ook via een e-mail aan ons door te geven. De maximale spreektijd is 2,5 minuut. Hiervoor is tijdens de receptie een speciale speakers' corner opgesteld.