Jubilea

Binnen de gemeente Winterswijk vieren burgers jaarlijks honderden jubilea. Bij een deel daarvan heeft de gemeente een bescheiden rol, bij een deel ook de koning en de Commissaris van de koning. Het gaat hier om huwelijksjubilea en bijzondere verjaardagen (honderd jaar).

Enkele punten van aandacht:

 • Bij huwelijksjubilea geldt de wettelijke huwelijksdatum als uitgangspunt.
 • De gemeente neemt zelf het initiatief voor de attenties bij jubilea, u hoeft dus niet te bellen/schrijven.
 • Bij bezoeken van de (loco-)burgemeester schakelt de gemeente geen pers in.
 • De gemeente maakt persoonsgegevens van jubilarissen niet bekend.

 

Huwelijken

50- en 55-jarige huwelijken

Het bruidspaar ontvangt per post een felicitatiebrief van de burgemeester
 

60-, 65-, 70- en 75-jarige huwelijken

 • Als het jubilerend bruidspaar daar prijs op stelt, bezoekt de burgemeester (of bij verhindering de loco-burgemeester) het bruidspaar met een attentie.
 • Het jubilerend bruidspaar ontvangt een felicitatiebrief van de Commissaris van de Koning.
 • Bij een 60-jarig huwelijk ontvangt het bruidspaar een felicitatiebrief van de koning.
 • Bij een 65-jarig huwelijk ontvangt het bruidspaar van de koning een telegram.
 • Bij een 70-jarig huwelijk krijgt het bruidspaar een brief en attentie van de koning.
 • Bij een 75-jarig huwelijk krijgt het bruidspaar desgewenst bezoek van een Kamerheer van de koning.

 

Verjaardagen

Verjaardag 100-jarigen

 • Als de betrokkene daar prijs op stelt, bezoekt de burgemeester de 100-jarige en biedt de jarige een attentie aan.
 • Ieder volgend jaar krijgt de jarige een felicitatiebrief van de burgemeester.
 • Ook krijgt de 100-jarige een felicitatiebrief van de koning en van de Commissaris van de Koning.

 

Verjaardag oudste inwoner/inwoonster

Als de betrokkene daar prijs op stelt, bezoekt de burgemeester de oudste inwoner/inwoonster en biedt de jarige een attentie aan.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet van het bestuurssecretariaat.

E-mail: pvliet@winterswijk.nl

Telefoon: 0543 543 106.