Koninklijke Onderscheidingen

Kent u iemand die een lintje verdient? Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Misschien komen deze mensen wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding of een gemeentelijke erepenning, maar dan moeten ze wel eerst worden voorgesteld.

  • Algemene informatie, het indienen van een voorstel, de motivering en de procedure

    28 juni 2016

    Bepalend voor de toekenning van een onderscheiding is, in grove lijnen, of iemand zich vrijwillig, belangeloos en onbaatzuchtig voor de samenleving inzet gedurende een periode van tenminste 20 jaar. Korter kan, maar dan moet de maatschappelijke uitstraling bijzonder groot zijn. Niet alleen vrijwilligers, maar ook mensen die in hun werk bijzondere prestaties leveren waar de samenleving baat bij heeft, kunnen voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komen. Daarnaast kunnen ook mensen die actief zijn op het gebied van de mantelzorg onder bepaalde voorwaarden worden voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding.

  • Welke onderscheidingen zijn er?

    28 juni 2016

    In Nederland zijn de onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten onderverdeeld in twee orden: de Orde van Oranje Nassau en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Afhankelijk van de verdiensten kan iemand voor een van bovengenoemde onderscheidingen worden voorgedragen.