Burgercheques

Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, het organiseren van een conferentie over de toekomst van Molukse jongeren, de aanschaf van een matrixbord voor het buitengebied en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Waarom een burgercheque?

Met het toekennen van een burgercheque wil de raad een (bescheiden) bijdrage leveren aan initiatieven van burgers. Deze initiatieven zijn in de participatiesamenleving van grote betekenis. De raad stelt bij de begrotingsbehandeling hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar. Voor 2021 is hiervoor een budget van € 7.500,- beschikbaar.

Wat moet u doen om voor een burgercheque in aanmerking te komen?

Voor het aanvragen van een burgercheque kunt u het digitale formulier 'Aanvraag burgercheque' invullen.

Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2021 kunt u indienen tot en met 31 december 2021.
Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Deze staan in de Subsidieverordening Burgercheques Winterswijk 2015.
Voor de tweede helft van 2021 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 3.750,- beschikbaar gesteld.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep bestaande uit een aantal raads- of commissieleden. Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • mevrouw G. Oonk-Toebes (WB)
  • de heer M. ten Pas (PvdA)
  • de heer J.H. Kolkman (D66)

De aanvragen die gedurende een half jaar zijn ontvangen worden na afloop van die periode door de werkgroep beoordeeld. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen en doet een voorstel over het wel of niet toekennen van de burgercheques (en de verdeling van het budget). Deze procedure vraagt enig geduld van de aanvrager. Of een aanvraag die bijvoorbeeld in augustus van dit jaar is ingediend ook wordt gehonoreerd, wordt pas duidelijk in de raadsvergadering van maart 2022.

Wat is er niet mogelijk?

In de verordening staan de voorwaarden voor het wel of niet toekennen van een burgercheque. Daarin is bijvoorbeeld bepaald dat uw initiatief geen individueel of commercieel belang mag dienen. Ook kan een burgercheque worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter. Alle voorwaarden voor het toekennen van een burgercheque leest u in de verordening.

Meer informatie?

Meer informatie over burgercheques kunt u krijgen bij de griffie:

  • De griffie is telefonisch bereikbaar maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0543) 543543.
  • Het e-mailadres is: griffie@winterswijk.nl