Prijs Beste Naober

De raad van de gemeente Winterswijk heeft de prijs ‘Beste Naober’ ingesteld. Met het toekennen van deze prijs wil de raad zijn waardering tot uitdrukking brengen voor personen, bedrijven of organisaties, die een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de onderlinge betrekkingen tussen de inwoners van de gemeente Winterswijk en die van haar Duitse buurgemeenten.

Preisausreichung 'Beste Naober'
 

Wat is de prijs 'Beste Naober'?

De prijs bestaat uit een bedrag van € 1000,-, een bronzen beeldje van de beeldhouwster mevrouw G. Grijsen-Schukkink uit Winterswijk Ratum en een oorkonde. De prijs wordt één maal in de twee jaar door de gemeenteraad toegekend.

Voor wie is de prijs 'Beste Naober'?

De doelgroep bestaat uit personen, bedrijven of organisaties, die wonen of gevestigd zijn in de gemeenten Winterswijk, Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn of Vreden.

Kent u kandidaten voor de prijs ‘Beste Naober 2021’?

In het tweede kwartaal van 2021 zal de burgemeester voor de zevende keer de prijs ‘Beste Naober’ uitreiken. Kent u kandidaten voor deze prijs? Dan wordt u vriendelijk verzocht deze voor te dragen bij de werkgroep Duitsland, adres Postbus 101, 7100 AC Winterswijk of per e-mail: griffie@winterswijk.nl. De doelgroep bestaat uit personen, bedrijven of organisaties, die woonachtig, respectievelijk gevestigd zijn in de gemeente Winterswijk of in de hiervoor genoemde Duitse buurgemeenten. De voordrachten worden beoordeeld door de werkgroep Duitsland, die namens de gemeenteraad bepaalt wie voor deze prijs in aanmerking komt.

Prijswinnaars

2019

Op 21 september 2019 is door burgemeester Bengevoord de prijs voor de 'Beste Naober' uitgereikt aan de Naobertreff Barlo-Woold vanwege het bijzondere initiatief waarbij het echte naoberschap zichtbaar is en de onderlinge betrekkingen tussen de inwoners van Winterswijk en de Duitse buurgemeente Bocholt worden versterkt. In het juryrapport 2019 kunt u meer lezen over de toekenning van deze prijs.

2017

Op 6 september 2017 is door burgemeester Bengevoord de prijs voor de 'Beste Naober' uitgereikt aan mevrouw Sixtina Harris vanwege haar jarenlange inzet in het project ‘Spurensuche in Winterswijk’, waarbij Duitse schoolklassen een bezoek brengen aan de Joodse school en Synagoge van Winterswijk, waarbij het verhaal van ‘De Schuilplaats’ van Johanna Reiss centraal staat. Met als doel jongeren kennis over de oorlog bij te brengen om hen bewust te maken van wat er in die periode is gebeurd. In het juryrapport 2017 (PDF 390 KB) kunt u meer lezen over de toekenning van deze prijs.

2015

Op 22 juni 2015 is door burgemeester Van Beem de prijs voor de 'Beste Naober' uitgereikt aan de Koninklijke Winterswijksche Orkest-Vereeniging (KWOV) vanwege de jarenlange vriendschapsband die deze muziekvereniging heeft onderhouden met het Männerchor Vreden en het feit dat KWOV in januari 2016 met het Männerchor Vreden voor de 25ste keer een gezamenlijk nieuwjaarsconcert zal geven zowel in theater De Storm in Winterswijk als in de concertzaal in Vreden. In het juryrapport 2015 (PDF 249 KB) kunt u meer lezen over de toekenning van deze prijs.

2013

Op 7 juni 2013 is door burgemeester Van Beem de prijs voor de 'Beste Naober' uitgereikt aan de openbare basisschool Kotten (gemeente Winterswijk) vanwege de uitwisselingen die deze school al geruime tijd organiseert tussen haar leerlingen en leerlingen van de Nünning-Realschule in Borken en de Von Galen Grundschule in Oeding. In het juryrapport 2013 (PDF, 67,7 KB) kunt u meer lezen over de toekenning van de prijs in 2013.

2011

Op 20 mei 2011 is door burgemeester Van Beem de tweede prijs voor de 'Beste Naober' uitgereikt aan de leden van de vrijwillige brandweer van Oeding. In het juryrapport 2011 (PDF, 97,2 KB) kunt u meer lezen over de toekenning van de prijs in 2011. 

2009

Op 29 mei 2009 heeft burgemeester Van Beem  de prijs voor het eerst uitgereikt aan de heer H. Windmeier uit Vreden. In het juryrapport (PDF, 30,9 KB) kunt u meer lezen over de toekenning van de prijs in 2009.

Meer informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de werkgroep Duitsland, mevrouw F. Jansen (e-mail: griffie@winterswijk.nl), telefoon (0543) 543 543.