Raadscafés

Met een raadscafé wordt bedoeld een ontmoeting tussen raads- en commissieleden en een groep inwoners uit Winterswijk. Per raadscafé staat een specifiek onderwerp centraal.

Een raadscafé is informeel, laagdrempelig en in beginsel openbaar. Er kunnen echter redenen zijn een raadscafé in beslotenheid te houden. Het presidium bepaalt hoe vaak er raadscafés worden gehouden (het streven is 3 á 4 keer per jaar) en welke onderwerpen aan bod komen. Raadscafés worden voorbereid door telkens verschillende raads- en commissieleden. Elk raadscafé ziet er dan ook anders uit. Vorm en inhoud worden door het onderwerp bepaald.

Een raadscafé is in het algemeen kleiner van opzet dan een rondetafelgesprek. Ook is er minder nadrukkelijk een relatie met een specifiek beleidsproces, zoals dat bij een rondetafelgesprek het geval is. Het contact met inwoners staat voorop.

Groepen die op deze wijze in contact willen komen met raads- en commissieleden kunnen zich melden bij de griffie van de gemeenteraad: griffie@winterswijk.nl of tel. 0543 543 543.