Referendum

Een referendum is een belangrijk instrument om inwoners meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. In januari 2008 heeft de gemeenteraad van Winterswijk de Referendumverordening gemeente Winterswijk 2008 vastgesteld. Op grond van deze verordening kan de raad besluiten over bepaalde onderwerpen een referendum te houden.

Op 5 november 2020 heeft de gemeenteraad van Winterswijk de Referendumverordening gemeente Winterswijk 2008 ingetrokken.
Heeft u vragen, neem dan contact op via: griffie@winterswijk.nl