College van B en W

Het college is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en het voorbereiden én uitvoeren van besluiten van de raad.

 • Samenstelling

  De burgemeester is voorzitter van het college en de gemeentesecretaris/algemeen directeur is secretaris. Het college kent drie fulltime wethouders.

 • Afspraak maken met burgemeester of wethouder

  Als u over een onderwerp overleg wilt met de burgemeester of een wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat.

 • Besluitenlijsten college

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag en neemt dan besluiten over onder andere het beleid van de gemeente, over de uitvoering van dat beleid, over samenwerking en over financiële aspecten.

  Op deze pagina vindt u een overzicht van de openbare besluiten die het college heeft genomen: de besluiten met directe publicatie en de besluiten met uitgestelde publicatie. Bij sommige besluiten moeten namelijk eerst de betrokkenen op de hoogte worden gesteld voordat het besluit gepubliceerd kan worden. Het zou vervelend voor hen zijn om het genomen besluit in de krant te moeten lezen. Alle besluiten van het college worden gepubliceerd in het wekelijkse Gemeentenieuws in Achterhoek Nieuws.

 • Nevenfuncties college

 • Coalitieprogramma

  De coalitiepartijen Winterswijks Belang, VVD en CDA hebben aan het begin van deze bestuursperiode (2014-2018) het coalitieprogramma ‘Samen verder!’ vastgesteld

 • Adviesorganen

  Het gemeentebestuur van Winterswijk kan beschikken over meerdere adviescommissies om te adviseren over voorgenomen beleid en besluitvorming. Deze commissies functioneren in het kader van burgerparticipatie, als een vorm van inbreng van specifieke deskundigheid of als een combinatie daarvan. Naast hun adviestaak is belangenbehartiging meestal een belangrijke doelstelling van deze commissies. Sommige adviescommissies zijn wettelijk verplicht, andere zijn ingesteld uit eigen behoefte van de gemeente Winterswijk om de beleidsvoorbereiding en de besluitvorming te verbeteren.

 • Reglement van orde

  Het college heeft een 'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college' vastgesteld op grond van artikel 52 Gemeentewet.

 • Gedragscode

  De Gemeentewet verplicht de gemeenteraad om voor zichzelf, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders een gedragscode vast te stellen.

Uitgelicht