Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 11 april 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 4 april  2017, nr. 122

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht kern Winterswijk

Besluit:
Het voornemen uitgesproken om de kern van Winterswijk aan te wijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.
Eigenaren in het plangebied in kennis stellen van het voornemen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Ras
Commissie: ja