Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 18 april 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 11 april  2017, nr. 123

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Vaststelling bestemmingsplan Grote Veldweg 2

Besluit:

  • De raad voorstellen in te stemmen met de 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Grote Veldweg 2'.
  • De raad voorstellen het bestemmingsplan Grote Veldweg 2 gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer W. Oortman
Commissie: ja

3. Uitspraak van de rechtbank Gelderland van 10 april 2017 over een ingesteld beroep tegen een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een kapschuur, het hebben van een B&B en het houden van horeca-activiteiten aan de Wooldseweg 5 / Kottenseweg 8

Besluit:
De uitspraak inhoudende dat het ingestelde beroepschrift ongegrond is verklaard voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers (loco-burg.)  / behandelend ambtenaar: mevrouw S. Tollkamp
Commissie: nee