Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 25 april 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 18 april  2017, nr. 124

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee