Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 27 juni 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 20 juni 2017, nr. 136

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Gemeentelijke vertegenwoordiging in Winterswijk Regiostad C.V.

Besluit:
De heer drs. A. Oortgiesen uit hoofde van zijn functie als directeur van de gemeente Winterswijk benoemd tot vertegenwoordiger van de gemeente Winterswijk in de Winterswijk Regio Stad C.V..

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer R.J.F. Jansen
Commissie: nee

3. Jaarrapportage 2016 – Vertrouwenswerk in Winterswijk

Besluit:
Kennisgenomen van de jaarrapportage 2016 – Vertrouwenswerk in Winterswijk.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Hartman
Commissie: ja

4. Marktpropositie centrum Winterswijk

Besluit:

  • Ingestemd met het ontwikkelen van een marktpropositie voor het centrum van Winterswijk.
  • Een budget ad € 6.336,- ter beschikking gesteld om de marktpropositie uit te kunnen voeren.
  • Dit budget in de 3e financiële prognose 2017 verwerken.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer M. Teunissen
Commissie: ja

5. Vergadering Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek d.d. 30 juni 2017

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van SDOA van 30 juni 2017 en de zienswijze gehandhaafd dat de gemeente Winterswijk niet instemt met het door SDOA gehanteerde indexeringspercentage van 2%.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

6. Wijziging Uitvoeringsregeling Marktverordening

Besluit:
De Uitvoeringsregeling Marktverordening Winterswijk gewijzigd conform het concept-besluit.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer T. van der Veen
Commissie: nee