Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 27 juni 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 20 juni 2017, nr. 133

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee


2. Verkoop kavel industriegrond aan de Buys Ballotstraat 14

Besluit:
Ingestemd met de verkoop van een kavel industriegrond aan de Buys Ballotstraat 14 aan J.A. Verhaegh en J.M. Verhaegh tegen prijs en voorwaarden als vermeld in de concept-koopovereenkomst

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: de heer B. Lieverdink
Commissie: ja