Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 6 juni 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 30 mei 2017, nr. 130

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee


2. Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een antenne mast t.b.v. mobiele telecommunicatie nabij de Meerdinkweg 1-3 te Winterswijk-Woold

Besluit:

  1. De omgevingsvergunning verleend onder de voorwaarden dat:
    - een planschade-overeenkomst wordt ondertekend;
    - beplanting zoals aangegeven in het landschapsplan wordt aangebracht binnen 1 jaar na plaatsing van de mast.
  2. De omgevingsvergunning van 22 december 2015 (zaaknummer 99069) op verzoek ingetrokken.

Portefeuillehouder:  de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw S.C.B. Tollkamp
Commissie: ja