Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 28 maart 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 21 maart  2017, nr. 123

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Kwaliteitshandboek Informatiebeheer Gemeente Winterswijk

Besluit:
Het kwaliteitshandboek Informatiebeheer Gemeente Winterswijk vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw K. Wolterink
Commissie: nee

3. Strategie Project Weurden

Besluit:
Via De Winterswijkse Tender het definitieve programma voor het Weurden samenstellen en een marktpartij, of coalitie van partijen, met het meest aansprekende plan selecteren als ‘prefered partner’.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers / behandelend ambtenaar: de heer R. Lautenbach
Commissie: ja