Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 21 maart 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 13 maart  2017, nr. 119

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek 2017-2020

Besluit:

  • Ingestemd met projectvoorstel van Cultuurmij Oost namens de negen deelnemende gemeenten voor de inrichting van Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek 2017-2020.
  • Wethouder Gommers gemandateerd het projectvoorstel richting provincie Gelderland mede te ondertekenen.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Ras
Commissie: ja

3. Fietspad Jachthuisweg, Waliënsestraat en Waliënseweg

Besluit:
Het beleid (LOP en bestemmingsplan) niet aanpassen en dus niet toegestaan dat het fietspad in beton wordt aangelegd.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: ja

4. Integrale aanpak vijf niet actief beveiligde overwegen in Winterswijk

Besluit:

  • Ingestemd met de integrale aanpak van vijf niet actief beveiligde overwegen, waarbij er drie worden opgeheven en twee worden beveiligd.
  • De raad voorstellen hiervoor éénmalig € 375.000 beschikbaar te stellen en dit te verwerken in de 2e financiële prognose 2017
  • De benodigde procedures voor het opheffen van de overwegen starten.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. De Jong
Commissie: ja