Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 28 maart 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 21 maart  2017, nr. 120

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Beslissing op bezwaar naar aanleiding van bezwaar van omwonende tegen besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning t.b.v. ondergeschikte detailhandel op het perceel Buys Ballotstraat 3

Besluit:
Met inachtneming van het advies van de Commissie Bezwaarschriften, het bezwaarschrift van een omwonende tegen het besluit van 18 oktober 2016 tot het verlenen van een omgevingsvergunning inzake ondergeschikte detailhandel op het perceel Buys Ballotstraat 3, ongegrond verklaard.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw R. Lankveld
Commissie: nee