Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 2 mei 2017

1. Openbare besluitenlijst van het college van B en W d.d. 25 april 2017, nr. 128

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Verlenging overeenkomst Natuur- en Milieu Educatie en les duurzaamheid

Besluit:

  • De overeenkomst voor Natuur- en Milieueducatie tussen de gemeenten Aalten en Winterswijk en Stichting Staring Advies verlengd met twee jaar.
  • Door Stichting Staring Advies een duurzaamheidsles laten ontwikkelen en 1 jaar laten uitvoeren conform offerte d.d. 21-04-2017.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: mevrouw J. Snellenberg
Commissie: ja