Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 9 mei 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 2 mei 2017, nr. 126

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Verzoek tot realiseren nieuwe woning aan de Tangelder Gorusstraat

Besluit:

  • In principe medewerkering verleend aan het verzoek tot nieuwbouw van een woning aan de Tangelder Gorusstraat onder voorwaarde dat de noodzakelijk uit te voeren onderzoeken geen belemmeringen opleveren.
  • De ruimtelijke procedure opstarten.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw I. Timmers
Commissie: nee

3. Principeverzoek (bedrijfs) woning Kottenseweg 184

Besluit:
Geen medewerking verleend aan het principeverzoek om een (bedrijfs)woning toe te staan op het perceel Kottenseweg 184.

Portefeuillehouder: de heer G.J.W. te Gronde  / behandelend ambtenaar: de heer W. Oortman
Commissie: ja