Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 14 november 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 7 november 2017, nr. 151

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee