Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 3 oktober 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 26 september 2017, nr. 144

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee


2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 2 oktober) van het college van B en W d.d. 19 september 2017, nr. 145

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

3. Samenwerkingsovereenkomst met Prorail voor een integrale aanpak van vijf niet-actief bewaakte overwegen in Winterswijk

Besluit:
Ingestemd met de aanbiedingsbrief en Plan van Aanpak van Prorail inzake vijf niet actief bewaakte openbare overwegen in Winterswijk.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. de Jong
Commissie: ja

4. Beleidskader wonen met zorg gemeente Winterswijk

Besluit:
De raad voorstellen in te stemmen met het ‘Beleidskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2017-2019’.

Portefeuillehouder: de heer ing. H.J.G. Gommers en mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer G. Beunk en mevrouw G. Rauwerdink
Commissie: ja