Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 12 september 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 5 september 2017, nr. 141

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Beslissing op bezwaar tegen het invorderingsbesluit van 19 juni 2017 ter invordering van € 10.000,-  aan verbeurde dwangsommen wegens de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Kattenbergweg 2-17

Besluit:.
Het bezwaarschrift dat tegen het invorderingsbesluit van 19 juni 2017 met kenmerk122685 is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard. Het besluit van 19 juni 2017, ter invordering van € 10.000,- aan verbeurde dwangsommen wegens de onrechtmatige bewoning van recreatiewoning Kattenbergweg 2-17, in stand gelaten.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw M. Wesselink
Commissie: nee