Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 19 september 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12 september 2017, nr. 142

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Ontslagverlening op verzoek en benoeming lid Commissie Bezwaarschriften

Besluit:.

  1. Mevrouw mr. M.M. van Rijn-Bogaart op haar verzoek met ingang van 20 september 2017 eervol ontslag verleend als lid van de Commissie Bezwaarschriften.
  2. Mevrouw I. Lungu-van Twisk benoemd tot lid van de Commissie Bezwaarschriften met ingang van 20 september 2017 en de zittingstermijn gelijk laten lopen aan die van de overige commissieleden, oftewel in beginsel tot 1 mei 2021.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw A. Damkot
Commissie: nee