Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 5 september 2017

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 29  augustus 2017, nr. 140

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Volmachtverlening vaststellingsovereenkomsten landgoederen

Besluit:
Mevrouw G. Siner volmacht verleend om namens het college van burgemeester en wethouders vaststellingsovereenkomsten aan te gaan en te ondertekenen inzake de landgoederen conform artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet en artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Siner
Commissie: nee