Gedragscode

De Gemeentewet verplicht de gemeenteraad om voor zichzelf, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders een gedragscode vast te stellen.

Een gedragscode is een belangrijk instrument om een open en integere bestuurscultuur te realiseren. De grdragscode moet de integriteit van de politiek ambtsdragers waarborgen. Het is een instrument waarop elke politiek ambtsdrager kan worden aangesproken.

De 'Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Winterswijk' is door de gemeenteraad vastgesteld op 26 januari 2012.