Nevenfuncties college

Burgemeester

B.J.J. (Joris) Bengevoord (vanaf 21 april 2017)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: jbengevoord@winterswijk.nl

P.M.

 

Wethouders

ing. H.J.G. (Rik) Gommers (WB)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: rgommers@winterswijk.nl

 • lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)
 • lid portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkhuisvesting Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)
 • lid Stuurgroep Regiovisie Wonen Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)
 • lid Tafel van Groenlo Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)
 • secretaris Coöperatieve Achterhoekse Energie Maatschappij (gemiddeld 1 uur per week)
 • lid AvA PPS (gemiddeld 1 uur per week)
 • lid AB Regionaal Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • Beirat Flugplatz Stadtlohn Wenningfeld (gemiddeld 0,25 uur per week)
 • bestuurslid VNG afdeling Gelderland (tijdsbeslag nihil)
 • plv. lid AB Regio Achterhoek (tijdsbeslag nihil)
 • lid AVA ROVA (tijdsbeslag nihil)
 • plv. lid Kuratorium Mariengarden (tijdsbeslag nihil)
 • Platform Middelgrote Gemeenten - pijler Economie & Fysieke Leefomgeving (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • bestuurslid Gelders Genootschap (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • Scouting commissie lokale partijen (tijdsbeslag nihil) 
 • lid VNG-commissie Europa en Internationaal (gemiddeld 1 uur per week)
 • plv. lid AB RAL (tijdsbeslag nihil)
 • lid portefeuillehoudersoverleg Duurzame Economie (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • lid bestuur Winterswijks Energie Bureau (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • plv. lid AB (en AVA) Openbaar Lichaam Crematoria Twente (tijdsbeslag nihil)
 • lid Provinciaal Vervoerberaad (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • lid Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Euregio (tijdsbeslag nihil)
 • lid Commissie Grens Regio Achterhoek (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • lid Commissie Economie en Arbeidsmarkt van de Euregio (tijdsbeslag nihil)

Totaal gemiddeld tijdsbeslag per week: 10,75 uur. Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. 

 

D.W. (Wim) Aalderink (WB)

(deeltijd; 24 uur per week)
 

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: waalderink@winterswijk.nl

 • lid AB Stadsbank Oost Nederland (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • plv. lid AB Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers (tijdsbeslag nihil)
 • lid AB en DB Hameland (gemiddeld 2 uur per week)
 • lid AB en DB Sociale Dienst Oost Achterhoek (gemiddeld 1,5 uur per week)
 • lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal (gemiddeld 0,75 uur per week)
 • Platform Middelgrote Gemeenten - Pijler Samenleving (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • lid portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen (gemiddeld 0,75 uur per week)
 • lid Adviescommissie Regiotaxi (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • voorzitter stuurgroep Basismobiliteit (gemiddeld 1 uur per week)

Totaal gemiddeld tijdsbeslag per week: 8 uur. Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

 

drs. I.G. (Ilse) Saris (CDA)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: isaris@winterswijk.nl

 • voorzitter portefeuillehoudersoverleg Sociaal Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)
 • voorzitter marktoverleg (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • lid DB en AB GGD Noord-Oost Gelderland (gemiddeld 2 uur per week)
 • lid AB SDOA (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • adviserend lid Winterswijkse Uitdaging (tijdsbeslag nihil)
 • Platform Middelgrote Gemeenten - Pijler Samenleving (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • vrijwilliger St. Ludger Parochie (gemiddeld 1 uur per maand) - niet ambtsgebonden
 • lid Adviescommissie RMC (gemiddeld 0,25 uur per week)
 • voorzitter Lokale Educatie Agenda (LEA) (gemiddeld 0,25 uur per week)
 • ambassadeur Scholder an Scholder (tijdsbeslag nihil)
 • plv. lid AB Hameland (tijdsbeslag nihil)
 • lid onderwijsadviesraad opleidingengroep Sport en Bewegen van het Graafschapcollege (tijdsbeslag nihil)
 • lid Stuurgroep Gezondheidspark (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • lid bestuur van Achterhoek United (gemiddeld 1 uur per maand) - - niet ambtsgebonden

Totaal gemiddeld tijdsbeslag per week: 5,5 uur. Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd. 

 

G.J.W. (Gert-Jan) te Gronde (VVD)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: ggronde@winterswijk.nl

 • lid AB Hameland (gemiddeld 1 uur per week)
 • plv. lid DB Hameland (tijdsbeslag nihil)
 • lid AB Recreatieschap Achterhoek & Liemers (tijdsbeslag nihil)
 • plv. lid AB SDOA (tijdsbeslag nihil)
 • lid portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie Regio Achterhoek (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • lid portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting Regio Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)
 • lid portefeuillehoudersoverleg Plattelandsontwikkeling Oost-Achterhoek [gekoppeld aan portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (tijdsbeslag nihil)
 • voorzitter Platform Nationaal Landschap Winterswijk (tijdsbeslag nihil)
 • voorzitter Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (gemiddeld 6 uur per week)
 • lid Taskforce landschap (tijdsbeslag nihil)
 • lid AVA NUON Energy (tijdsbeslag nihil)
 • lid AVA Alliander (tijdsbeslag nihil)
 • lid NOGA (tijdsbeslag nihil)
 • lid AVA Vitens (tijdsbeslag nihil)
 • lid AVA BNG (tijdsbeslag nihil)
 • plv. lid AB Stadsbank Oost Nederland (tijdsbeslag nihil)
 • Grondige Diensten ZZPpunt (eenmanszaak - op dit moment nog niet actief) - niet ambtsgebonden
 • lid bestuur Stichting Achterhoek Toerisme (tijdsbeslag 0,5 uur per week)
 • voorzitter Beheerstichting Gelden Routebureau Achterhoek (tijdsbeslag nihil)
 • Platform Middelgrote Gemeenten - Pijler Financiën (gemiddeld 0,5 uur per week)
 • lid AB GOV United (tijdsbeslag nihil) 
 • plv. lid AVA ROVA (tijdsbeslag nihil)
 • lid Platform Nuval (tijdsbeslag nihil)
 • lid bestuur Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG) (gemiddeld 1 uur per week)
 • voorzitter van de Locale Actiegroep (LAG) LEADER-Achterhoek (gemiddeld 1 uur per week)
 • penningmeester Stichting Achterhoek Toerisme (gemiddeld 0,5 uur per maand)
 • vrijwilliger Filmhuis Winterswijk (gemiddeld 1 uur per maand) - niet ambtsgebonden

Totaal gemiddeld tijdsbeslag per week: 12 uur. Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

 

Gemeentesecretaris

drs. A. (Alwin) Oortgiesen

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: aoortgiesen@winterswijk.nl

Nevenfuncties: geen.