Onderscheidingen

Als u iemand voor een onderscheiding wilt voordragen, dan moet het om een inwoner van Winterswijk gaan. U dient uw aanvraag in bij de burgemeester van Winterswijk.

Koninklijke onderscheidingen

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich langere tijd voor vele maatschappelijke doelen in. Vaak onbetaald, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding moet iemand eerst worden voorgedragen. U kunt daarvoor zorgen!

Voorwaarden Koninklijke onderscheiding

Er zijn een aantal voorwaarden voor het voordragen van iemand voor een Koninklijke onderscheiding:

 • De activiteiten zijn van meerwaarde voor de samenleving.
 • de persoon is inwoner van de gemeente Winterswijk.
 • de persoon zet zich al ongeveer tenminste 12 jaar (gemiddeld 8 uur per week) in voor de samenleving. Korter kan, maar dan moet de maatschappelijke uitstraling bijzonder groot zijn.
 • De persoon die u wilt voordragen valt in een van de volgende categorieën:
  • Mensen die zich vrijwillig, belangeloos en onbaatzuchtig inzetten.
  • Mensen die die in hun werk bijzondere prestaties leveren. Zulke ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring’ moeten meer zijn dan wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie wordt verwacht.
  • Mensen die actief zijn op het gebied van de mantelzorg kunnen onder bepaalde voorwaarden worden voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding.

Iemand voordragen

U dient uw aanvraag in bij de burgemeester van Winterswijk.

U kunt hiervoor contact opnemen met Paulien van Vliet van het bestuurssecretariaat. Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat de gemeente het verzoek op de juiste manier in behandeling neemt.

Een Koninklijke onderscheiding wordt uitgereikt bij de Algemene Gelegenheid in april (Lintjesregen) of bij een bijzondere gelegenheid (een andere datum dan de lintjesregen):

 • Lintjesregen: u dient de aanvraag vóór 1 juni van het voorafgaande jaar in.
 • Bijzondere gelegenheid: u dient de aanvraag zes maanden voor de uitreikingsdatum in. Het moet gaan om een passende gelegenheid, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten van persoon die u voordraagt.

Onderscheiding Ridder Orde van Oranje-NassauOnderscheiding Orde Nederlandse Leeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Kanselarij der Nederlandse Orde

 

Contact en meer informatie

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien van Vliet (bestuurssecretariaat):
 • Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op www.lintjes.nl.

Motivering

De motivering is het belangrijkste onderdeel van de aanvraag. Op het aanvraagformulier en in de ondersteuningsbrieven geeft u aan wat de bijzondere verdiensten zijn van degene die u voordraagt.

U voegt uitgebreide informatie over het vrijwilligerswerk toe de jaren. U doet dit zo compleet mogelijk, met vermelding van jaartallen en de gemiddelde inzet per week.

Ook moet u anderen vragen de aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding te ondersteunen (3 tot 5 ondersteuningsbrieven is gebruikelijk). De ondersteuningsbrieven moeten ondertekend zijn en uitgeprint worden op origineel briefpapier.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De burgemeester brengt advies uit aan de commissaris van de Koning over de ingediende aanvraag. Bij een positief advies van de burgemeester, wordt ook de hoogte van de onderscheiding ingediend. Vervolgens wordt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden gestuurd. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert de aanvrager over de uitkomst van het voorstel.

Er zijn dus verschillende personen en instanties betrokken bij de beoordeling. U moet er altijd rekening mee houden dat het voorstel afgewezen kan worden. Daarom adviseren wij u eventuele voorstellen zo vertrouwelijk mogelijk te behandelen, om mogelijke teleurstellingen te voorkomen.