Reglement van orde

Het college heeft een 'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college' vastgesteld op grond van artikel 52 Gemeentewet.

Het 'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college is te lezen op de website overheid.nl.

Onder 'andere werkzaamheden' wordt onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten.