Samenstelling

De burgemeester is voorzitter van het college en de gemeentesecretaris/algemeen directeur is secretaris. Het college kent drie fulltime wethouders.

Burgemeester

B.J.J. (Joris) Bengevoord (vanaf 21 april 2017)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: jbengevoord@winterswijk.nl 

burgemeester Joris Bengevoord

Programma's burgemeester Bengevoord

 • Bestuur en veiligheid
 • Vergunningverlening en handhaving

 

Wethouders

ing. H.J.G. (Rik) Gommers (Winterswijks Belang)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: rgommers@winterswijk.nl

foto wethouder Rik Gommers

Programma's wethouder Gommers

 • Economie (deel industrie)
 • Ruimtelijke ontwikkeling in de kern, plus verkeer en vervoer
 • Innovatie, duurzame energie en milieu
 • Kunst, cultuur en erfgoed

Loco-burgemeester

 

drs. D.W. (Wim) Aalderink (Winterswijks Belang) 

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk 

e-mail: waalderink@winterswijk.nl

foto wethouder Aalderink 

Programma's wethouder Aalderink

 • Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening
 • Basismobiliteit
 • Sport

 

drs. I.G. (Ilse) Saris (CDA)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: isaris@winterswijk.nl

foto wethouder Saris

Programma's wethouder Saris

 • Maatschappelijke participatie en zorg
 • Jeugd(zorg) en onderwijs
 • Economie (deel centrum) 

 

G.J.W. (Gert-Jan) te Gronde (VVD)

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: ggronde@winterswijk.nl

Foto wethouder Te Gronde  

Programma's wethouder te Gronde

 • Financiën
 • Dienstverlening, organisatie en Intergemeentelijke samenwerking
 • Landelijk gebied inclusief ruimtelijke ontwikkeling
 • Vrijetijdseconomie

 

Gemeentesecretaris

drs. A. (Alwin) Oortgiesen

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: aoortgiesen@winterswijk.nl

foto gemeentesecretaris/algemeen directeur Alwin Oortgiesen

Taken

 • Leiding geven als eindverantwoordelijke aan de gemeentelijke organisatie
 • Zorgen voor een burgergerichte en efficiënte bedrijfsvoering
 • Zorgen voor de verbinding tussen de organisatie en het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad)
 • Rechtstreeks adviseren aan het college van burgemeester en wethouders