Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Winterswijk. De burgemeester is voorzitter van het college. Naast de burgemeester bestaat het college uit 4 wethouders. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is secretaris.

Foto college van burgemeester en wethouders

V.l.n.r. Rik Gommers, burgemeester Joris Bengevoord, Ilse Saris, Wim Aalderink, Alwin Oortgiesen, Gert-Jan te Gronde

 

Burgemeester B.J.J. (Joris) Bengevoord

Foto burgemeester Bengevoord

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: jbengevoord@winterswijk.nl 

Programma's burgemeester Bengevoord

 • Bestuur en veiligheid
 • Vergunningverlening en handhaving

 

Wethouder H.J.G. (Rik) Gommers - Winterswijks Belang

Loco-burgemeester

Foto wethouder Gommers

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: rgommers@winterswijk.nl

Programma's wethouder Gommers

 • Economie (deel industrie)
 • Ruimtelijke ontwikkeling in de kern, plus verkeer en vervoer
 • Innovatie, duurzame energie en milieu
 • Kunst, cultuur en erfgoed

 

Wethouder D.W. (Wim) Aalderink - Winterswijks Belang

Foto wethouder Aalderink 

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: waalderink@winterswijk.nl

Programma's wethouder Aalderink

 • Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening
 • Basismobiliteit
 • Sport

 

Wethouder I.G. (Ilse) Saris - CDA

Foto wethouder Saris

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: isaris@winterswijk.nl

Programma's wethouder Saris

 • Maatschappelijke participatie en zorg
 • Jeugd(zorg) en onderwijs
 • Economie (deel centrum) 

 

Wethouder G.J.W. (Gert-Jan) te Gronde - VVD

Foto wethouder Te Gronde 

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: ggronde@winterswijk.nl

Programma's wethouder te Gronde

 • Financiën
 • Dienstverlening, organisatie en Intergemeentelijke samenwerking
 • Landelijk gebied inclusief ruimtelijke ontwikkeling
 • Vrijetijdseconomie

 

Gemeentesecretaris A. (Alwin) Oortgiesen

Foto gemeentesecretaris Oortgiesen

Postbus 101, 7100 AC Winterswijk
e-mail: aoortgiesen@winterswijk.nl

Taken

 • Leiding geven als eindverantwoordelijke aan de gemeentelijke organisatie
 • Zorgen voor een burgergerichte en efficiënte bedrijfsvoering
 • Zorgen voor de verbinding tussen de organisatie en het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad)
 • Rechtstreeks adviseren aan het college van burgemeester en wethouders

 

Meer informatie