College van BenW

Het college van Burgemeester en Wethouders (BenW) is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de raad.

 • Samenstelling college

  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Winterswijk. De burgemeester is voorzitter van het college. Naast de burgemeester bestaat het college uit vier wethouders. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is secretaris.

 • Besluitenlijsten college

 • Afspraak maken met burgemeester of wethouder

  Als u over een onderwerp overleg wilt met de burgemeester of een wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat.

 • Huwelijksjubilea en verjaardagen

  Inwoners van Winterswijk die 100 jaar of ouder worden en echtparen die 50, 55, 60, 65 of 70 jaar getrouwd zijn, worden gefeliciteerd door burgemeester en wethouders. Wij maken er graag samen met u een feestelijke dag van!

 • Onderscheidingen

  Er zijn verschillende onderscheidingen waarvoor u een organisatie, bedrijf of inwoner van Winterswijk kunt voordragen.

 • Coalitieakkoord 2019-2022

  Burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding zijn drie thema’s die als rode draden door het nieuwe coalitieakkoord verweven zijn. Dit akkoord is door de coalitiepartijen Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA gesloten onder de naam:
  'Winterswijk wint! - Duurzaam en daadkrachtig d'ran'.

 • Adviesorganen

  De gemeente Winterswijk heeft een aantal adviescommissies. Zij adviseren het gemeentebestuur over beleid en besluitvorming.