Adviescommissie Cultuurhistorie

De adviescommissie Cultuurhistorie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2010 en over alle andere zaken met betrekking tot cultuurhistorie (historische bouwkunde, archeologie en cultuurlandschap).

De adviescommissie Cultuurhistorie adviseert niet over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 en artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening (instandhoudingbepaling gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten).

Samenstelling

  • de heer H.(Hans) van Lith - Voorzitter
  • de heer R.J.A. (Roger) Crols (namens Gelders Genootschap)
  • de heer J.P. (Hans) Donderwinkel (namens Vereniging Monumentenbelangen)
  • de heer P.E.W. (Pieter) van der Laan
  • de heer R. (Ries) de Jong (namens vereniging Het Museum)
  • de heer L.J. (Luuk) Keunen
  • mevrouw J. (Joyce) Ras (namens gemeente Winterswijk) - Technisch adviseur
  • de heer K.H.A. Meinderts (namens gemeente Winterswijk) - Ambtelijk secretaris

Vergaderingen 2019

  • 21 februari 2019 van 19.30 tot circa 21.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk.

De vergaderingen van de Adviescommissie Cultuurhistorie zijn openbaar.

Verslagen en actielijsten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Meinderts (0543) 543 543 of via e-mail gemeente@winterswijk.nl.