Adviescommissie Cultuurhistorie

De adviescommissie Cultuurhistorie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2010 en over alle andere zaken met betrekking tot cultuurhistorie (historische bouwkunde, archeologie en cultuurlandschap).

De adviescommissie Cultuurhistorie adviseert niet over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 en artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening (instandhoudingbepaling gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten).

Samenstelling

 • mevrouw drs. R.A. (Riemie) Brongers - Voorzitter
 • de heer R.J.A. (Roger) Crols (namens Gelders Genootschap)
 • de heer J.P. (Hans) Donderwinkel (namens Vereniging Monumentenbelangen)
 • de heer R. (Ries) de Jong (namens vereniging Het Museum)
 • de heer L.J. (Luuk) Keunen
 • mevrouw J. (Joyce) Ras (namens gemeente Winterswijk) - Technisch adviseur
 • De heer H. (Harry) Kruisselbrink - commissielid
 • De heer F. (Frank) van de Ven - commissielid
 • mevrouw M. (Marieke) Navis (namens gemeente Winterswijk) - Ambtelijk secretaris

Vergaderingen 2020

 • Donderdag 10 september 16.00 uur
 • Donderdag 15 oktober 19.30 uur
 • Donderdag 17 december 16.00 uur

De vergaderingen worden gehouden in het gemeentekantoor aan de Stationstraat 25 te Winterswijk.

De vergaderingen van de Adviescommissie Cultuurhistorie zijn openbaar.

Agenda, verslagen en actielijsten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Marieke Navis (0543) 543 543 of via e-mail gemeente@winterswijk.nl.