Adviescommissie Cultuurhistorie

De adviescommissie Cultuurhistorie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2010 en over alle andere zaken met betrekking tot cultuurhistorie (historische bouwkunde, archeologie en cultuurlandschap).

De adviescommissie Cultuurhistorie adviseert niet over aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 en artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening (instandhoudingbepaling gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten).

Samenstelling

 • mevrouw drs. R.A. (Riemie) Brongers - Voorzitter
 • de heer R.J.A. (Roger) Crols (namens Gelders Genootschap)
 • de heer J.P. (Hans) Donderwinkel (namens Vereniging Monumentenbelangen)
 • de heer R. (Ries) de Jong (namens vereniging Het Museum)
 • de heer L.J. (Luuk) Keunen
 • mevrouw J. (Joyce) Ras (namens gemeente Winterswijk) - Technisch adviseur
 • De heer H. (Harry) Kruisselbrink - commissielid
 • De heer F. (Frank) van de Ven - commissielid
 • mevrouw M. (Marieke) Navis (namens gemeente Winterswijk) - Ambtelijk secretaris

Vergaderingen 2021

De vergadering van 8 juli aanstaande komt te vervallen. De eerstvolgende vergadering is donderdag 2 september om 16.00 uur. Ervan uitgaande dat de regels rondom COVID-19 het toelaten, is deze vergadering fysiek op het gemeentekantoor in Winterswijk.         

 • Donderdag 2 september 16.00 uur
 • Donderdag 14 oktober 19.30 uur         
 • Donderdag 16 december 16.00 uur

De vergaderingen zijn openbaar.

De vergaderingen worden digitaal gehouden. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus moet u zich aanmelden als u deze vergadering wilt bijwonen als toehoorder. U kunt dit doen via mnavis@winterswijk.nl, na aanmelding ontvangt u een MS Teamslink voor het online bijwonen van de vergadering.

Agenda, verslagen en actielijsten

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Marieke Navis (0543) 543 543 of via e-mail gemeente@winterswijk.nl.