Agenda (digitale) vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 17 december 2020

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Inventarisatie publiek
  3. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
  4. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
  5. Omgevingswet n.a.v. presentatie M. van Bleek. Toelichting insteek van de gemeente door J. Ras
  6. Centrumvisie, toelichting H. Kruisselbrink en L. Keunen
  7. Vaststellen vergaderdata 2021
  8. Agendapunten volgende vergadering
  9. Rondvraag
  10. Sluiting vergadering

In verband met de maatregelen rondom het corona-virus moet u zich aanmelden als u deze vergadering wilt bijwonen als toehoorder. U kunt dit doen via mnavis@winterswijk.nl, na aanmelding ontvangt u een MS Teams link voor het online bijwonen van de vergadering.