Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk 13 december 2018

De openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk is op 13 december 2018 om 15.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inventarisatie sprekers publieke tribune
 3. Verslag en actielijst vergadering van 18 oktober 2018
 4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
 5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
 6. Plannen die zijn voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit
 7. Kennismaking met gemeentelijke ecoloog dhr. Poelmans / toelichting Landschapsplan
 8. Toelichting op plannen Balinkes (Eucalyptapark) en Cultuurkwartier Boogiewoogie (Weurden) door dhr. Lautenbach
 9. Adviesaanvraag archeologiebeleid
 10. Toelichting op project ‘Een duurzame toekomst voor historische interieurs in de Oost Achterhoek’ door mevr. Damstra (Gelders Genootschap)
 11. Agendapunten volgende vergadering
 12. Rondvraag
 13. Sluiting vergadering

De receptie van het gemeentekantoor is geopend op maandag 12.00 en 19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Kees Meinderts, ambtelijk secretaris via telefoon 0543 543 931 of per e-mail gemeente@winterswijk.nl.

Uitgelicht