Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk 18 oktober 2018

De openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk is op 5 juli 2018 om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inventarisatie sprekers publieke tribune
 3. Verslag en actielijst vergadering van 5 juli 2018
 4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
 5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
 6. Plannen die zijn voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit
 7. Archeologiebeleid
 8. Eucalyptapark en cultuurkwartier Boogiewoogie
 9. Cultuurhistorische analyse Wijk De Pas
 10. Project ‘De nieuwe tijd’ wederopbouw in de Achterhoek
 11. Borden Nationaal Landschap Winterswijk
 12. Agendapunten volgende vergadering
 13. Rondvraag
 14. Sluiting vergadering          

De receptie van het gemeentekantoor is geopend op maandag 12.00 en 19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Kees Meinderts, ambtelijk secretaris via telefoon 0543 543 931 of per e-mail gemeente@winterswijk.nl.

Uitgelicht