Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk 19 december 2019

De openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk is op 19 december 2019 om 15.00 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inventarisatie sprekers publieke tribune
 3. Verslag en actielijst vergadering van 24 oktober 2019
 4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
 5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
 6. Toelichting inzake Ontwikkelpark Achterhoek en Dienstencentrum Gaxel door Rene Nijland.
 7. Grens/z Work Center door Rene Nijland
 8. Toelichting concept beleid aardkundig erfgoed
 9. Bomenkap buitengebied Winterswijk
 10. Kerkenvisie Plan van Aanpak
 11. Erfgoed dag 13-02-2020
 12. Interieurprojecten (toelichting Roger Crols, stand van zaken)
 13. Agendapunten volgende vergadering
 14. Rondvraag
 15. Sluiting vergadering

De receptie van het gemeentekantoor is geopend op maandag 12.00 en 19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, via telefoon (0543) 543 931 of per e-mail gemeente@winterswijk.nl.