Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk 20 februari 2020

De openbare vergadering van de Adviescommissie Cultuurhistorie Winterswijk is op 20 februari 2020 om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inventarisatie sprekers publieke tribune
 3. Verslag en actielijst vergadering van 19 december 2019
 4. Ingekomen/verzonden stukken en mededelingen
 5. B&W-besluiten en agenda’s raadscommissies
 6. B&W nota Actualisatie archeologiebeleid, door Kees Meinderts
 7. Concept-rapportage “Cultuurhistorische verkenning woonbuurtje Albert Schweitzerlaan”
 8. Concept beschrijving Wilhelminastraat 37 Winterswijk
 9. Toelichting Rogier aanvragen commissie ruimtelijke kwaliteit
 10. Terugkoppeling Erfgoeddag 13 feb
 11. Kerkenvisie PvA
 12. Agendapunten volgende vergadering
 13. Rondvraag
 14. Sluiting vergadering

De receptie van het gemeentekantoor is geopend op maandag 12.00 en 19.00 uur, dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, via telefoon (0543) 543 931 of per e-mail gemeente@winterswijk.nl.