Openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften 16 december 2019

Op maandag 16 december 2019 is er een openbare hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

  • 10.15 uur: Behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college om geen omgevingsvergunning voor het vellen van een paardenkastanje te verlenen (Berberislaan 117).