Openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften 31 mei 2021

Op maandag 31 mei vindt een openbare hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften plaats op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Het volgende wordt behandeld:

•    10:45 uur: Behandeling van 4 bezwaarschriften gericht tegen het besluit van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 14 appartementen op het perceel Singelweg 2 t/m 8a, in het verleden bekend als Meddosestraat 60, 62 en 64.
 
Bij de openbare hoorzitting kunnen een beperkt aantal personen aanwezig zijn. We borgen op deze manier de anderhalvemeternorm. Procespartijen krijgen voorrang bij beperkte ruimte in de zittingszaal, gevolgd door de pers