Openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften 8 februari 2021

Op maandag 8 februari vinden er 2 openbare hoorzittingen van de Commissie Bezwaarschriften plaats. in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk.

Het betreft de onderwerpen:

  • 09:45 uur - Behandeling van twee bezwaarschriften gericht tegen het besluit van het college om een omgevingsvergunning voor het kappen van een beuk te weigeren (Julianastraat 3). 

  • 0:45 uur - Behandeling van een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college op een Wob-verzoek.

Bij de openbare hoorzitting kunnen maximaal 12 personen aanwezig zijn. Dit om bezoek aan het gemeentekantoor zo verantwoord en veilig mogelijk te houden. We borgen op deze manier de anderhalvemeternorm. Procespartijen krijgen voorrang bij beperkte ruimte in de zittingszaal, gevolgd door de pers.